VÄÄNTÖÄ TAKTIIKKAAN
Siftit
Lenssilähtö

"SEPARAATIOAHDISTUS" ON TUTTU TERMI LAPSIPSYKOLOGIASTA. LAPSI EI HALUA PÄÄSTÄÄ VANHEMPIAAN NÄKYVISTÄ, KOSKA PELKÄÄ MENETTÄVÄNSÄ HEIDÄT.

Kilpapurjehduksessa erottamispelon hallitseminen on taktiikan kannalta ratkaisevan tärkeää. Suurimmat voitot (ja häviöt) tapahtuvat veneiden ollessa kaukana toisistaan. Pienet tuulen suunnan muutokset saavat aikaan eroja, joita ei voida kompensoida millään (usein ei edes koneella). Purjehduksen "shakkiosaston" tai "pelisilmän" kehittäminen jää yleensä muiden osaalueiden kuten trimmamiseen ja boathandlingin varjoon. Pienet kompassissa näkymättömät muutaman asteen tuulen suunnan muutokset saavat uuden merkityksen...

Kysymykseen "Mitä purjehdus on?" voi vastata monella tavalla. Shakki yhdistetynä maratoniin saattaa olla jollapurjehtijan vastaus. Hienon avomeriveneen omistaja vannoo teknologian nimeen. Keulagastin tai maksiveneen vinssiapinan käsitys purjehduksesta on varmasti kovin bodauspainotteinen. Tämän kirjoittajalle purjehdus on ehtymätön juttujen lähde.

Takt1
Veneiden etäisyys toisistaan ratkaisee sen, kuinka paljon shifti vaikuttaa veneiden keskinäiseen sijaintiin. Kuvassa veneet ovat tasoissa ja "vipua" 1,4 mpk, kun on purjehdittu eri suuntiin 10 min. 6 solmua. Viiden asteen shifti oikealle hyödyttää vaaleata venettä välittömästi 0,17 mpk = 310 m! Matkassa suoraan tuuleen (VMG) ero on 0,12 mpk = 220 m. Kryssikulma on 90°.


Olivat lähtökohdat mitkä tahansa, kaikki purjehtijat joutuvat olosuhteiden armoille kilpailutilanteessa. Koska emme voi vaikuttaa omalla toiminnallamme tuulen suuntaan, voidaan onnea pitää purjehduksen keskeisenä elementtinä. Purjehduksen parasta antia on shiftien, tuulen suunnanmuutosten ennakoiminen paremmin kuin kilpakumppanit sen tekevät, sanoo työssään onnistunut taktikko. Odottamaton tuulen suunnan muutos voi tuhota siihen asti nerokaimmankin taktiikan ja kehittyneimmänkin teknologian avulla saavutetun aseman. Voittajan kalupakkiin kuuluu aina pieni annos hyvää onnea.
Voitto tai häviö % shiftissä

Kryssikulmajiippikulma
Shifti90°80°30°
12%12%9%
10°25%23%18%
15°36%34%27%
20°48%45%35%
25°60%55%44%
Veneet, joiden kryssikulma on 80° ja etäisyys toisistaan on 100 veneen mitta (1000 m) ovat tasoissa. Tuulen suunnan muutos 15° antaa toiselle veneelle 34 %:n edun (340 m).


Kilpapurjehdusta voi verrata uhkapeliin. Jokainen päätös radalla, kuten esim. lähtöpaikan valinta ja styyrpuuri-paapuritilanteiden ratkaisut, perustuu todennäköisyyksien analyysiin ja riskin ottoon. Nämä tilanteet tähtävät paremman paikan saavuttamiseen radalla, mikä onkin tärkeinpiä asioita kilpapurjehduksessa. Kilpailua voisikin myös verrata noppapeliin, jonka mahdollisuuksiin voidaan vaikuttaa trigonometrian tuntemuksella. Kilpapurjehduksen kansainvälisessä terminologiassa separaatio tarkoittaa etäisyyden kasvattamista vastustajaan. Separaatio kasvattaa vipuvartta. Mitä pidempi vipu, ts. mitä kauempana veneet ovat toisistaan, sitä suuremmat vaikutukset tuulen suunnan muutoksilla on veneiden keskinäiseen sijaintiin. Etäisyys tekee suuret voitot mahdollisiksi, mutta kasvattaa myös riskiä. Riskin hallinta eri tilanteissa nostaakin hyvät purjehtijat tavallisen kansan yläpuolelle. Tunnettu ja arvostettu "Kaisa kulmaan"-taktiikkakin toki joskus onnistuu - kerran elämässä. tack2
Ensimmäinen shifti lähdön jälkeen on tärkeä - kuten myös edullisemman pään valitseminen lähtölinjalla. Jos linja on pitkä tämä vielä korostuu. Jos odotat shiftiä, saattaa kannattaa luopua linjan etullisesta päästä.


tack3 Lenssillä shiftien vaikutus on yhtä tärkeä kuin kryssillä. Kryssikulma vastaa nyt leikkauskulma. Mitä vähemmän tuulta, sitä suuremmat leikauskulmat ja sitä rajummin vipu puree.


Tosielämän shiftit ovat monimutkaisia. A ja B ovat tasoissa, kunnes tuuli kääntyy A:n puolelle. Uusi tuuli saavuttaa A:n ensin, usein myös hieman kovempana kuin vanha tuuli. A-vene voi laskea kurssia ja purjehtia lähemmäs merkkiä. Koska ilman virtaaminen B:n luokse kestää jonkin aikaa eli B ei voi muuttaa kurssia samaan aikaan kuin A, se menettää osan, usein koko geometrisen hyötynsä. Varsinkin keveissä tuulissa A:n saama hyöty on merkittävä. tack4


WB-News 1/95